Dags att skärpa diskrimineringslagen!


Det är idag helt okej för vissa butiker att stänga ute personer med funktionsvariation. Ett undantag i diskrimineringslagen gör det okej. Det vill vi ändra på. 

Alla företag med färre än tio anställda är undantagna från diskrimineringslagen. Det är cirka nio av tio butiker på stan. Det gör att personer med funktionsvariation stängs ute från stora delar av samhället. Ett demokratiskt problem. Det höll även demokratiministern Alice Bah Kuhnke med om förra året. Det är inte okej för butiker att stänga ute personer idag utifrån etnicitet, sexualitet eller religion. Varför ska det finnas ett undantag för personer med funktionsvariation? 

Mejla och påminn Alice (här nedanför) att hon lovat att skärpa diskrimineringslagen.

Mailet

Våra berättelser

Hur är det där du bor? Berätta om din erfarenheter när det gäller tillgänglighet. Självklart kan du vara anonym.